Nature's Design Water Vitalisatie Flessen Karaffen Glazen


Het uitgangspunt van Nature’s Design Gulden Snede Producten voor water vitalisatie.

Onze zoektocht naar het meest energie gevende en harmonieuze uitgangspunt voor onze producten-lijn bracht ons " naar de verhoudingen van de gulden snede, weIke (letterlijk) het ontwerp van Moeder natuur is. De zoektocht bracht ons ook naar het krachtige symbool van de Levensbloem.

Jaren geleden zagen we waterkristalfoto's van de Japanse geleerde Masaru Emoto, die de verandering laten zien inde waterstructuur onder invloed van onze intentie, en daarvan waren we zeer onder de indruk.

Wat ons het meest fascineerde was de positieve verandering in Waterstructuur die ontstaat door het bewuste gebruik van vormen die in harmonie zijn met de basisprincipes van de natuur zelf. Sindsdien bleven we geboeid door water en vormen, en daar staat Nature's Design nu nog steeds voor: mooi uitziende, natuurlijke en nuttige kwaliteitsproducten voor dagelijks gebruik - en voor het welzijn van lichaam en geest.

In harmonie met de natuur.

Onze producten worden uitsluitend vervaardigd op basis van natuurlijke grondstoffen zoals kwartszand, kalksteen, kwarts, kaolien, veldspaat, klei, hout, kurk en rubber. Van deze natuurlijke grondstoffen produceren wij onze producten gemaakt van glas, porselein, aardewerk, hout, kurk en rubber.

Nature's Design is erop gebrand om ervoor te zorgen dat alle producten die vervaardigd worden van deze natuurlijke en duurzame grondstoffen ecologisch geproduceerd worden, zodat zij voor 100% eindeloos recyclebaar zijn (glas, keramiek) of door compostering natuurlijk afgebroken kunnen worden (hout, kurk, rubber).

Nature’s Design Golden Ratio Products

Alle informatie vermeld op deze pagina(s) is afkomstig van de informatie-folder(s) van Nature's Design.

Oerbron van het leven, WATER

Een ieder die ooit eens het water van een bergbeekje heeft gedronken weet uit eigen ervaring wat vers bronwater betekent. Bij ons thuis komt het water via lange leidingen uit de kraan, is niet meer zo smakelijk en geeft zeker niet zoveel energie.

Geen wonder, als je bedenkt wat voor lange weg het moet afleggen en hoe het bewerkt moet worden om vervuiling tegen te gaan. Om aanschouwelijk te maken hoe diepgaand onze producten het water veranderen werden er bij al deze producten "voor" en "na" foto's genomen van waterkristallen, op de manier zoals Masaru Emoto dat deed, uitgevoerd door het E.F. Laboratorium in Zwitserland. Bij elk van deze foto's is te zien hoe positief de veranderingen zijn, met heel fijne, symmetrische kristalstructuren als resultaat. Deze veranderingen, teweeggebracht door de componenten in ons design (Gulden Snede, Levensbloem, zorgvuldig geselecteerde materialen), geven het water weer een frisse, aangename, zuivere en natuurlijke smaak - zo natuurlijk mogelijk.

Normaal drinkwater raakt verzwakt door de onnatuurlijk hoge leidingdruk en de stroom door die lange leidingen.

Water dat met druk door lange leidingen stroomt raakt verzwakt, verzwakt leidingwater is al na enkele minuten in een karaf gerevitaliseerd.

De onderzoeksresultaten zijn afkomstig van het E.F. Braun Laboratorium, CH-3628 Uttigen in Zwitserland. De waterkristallen werden gefotografeerd overeenkomstig de procedure die ontwikkeld werd door Dr. Emoto.

De Gulden Snede

Al sedert de oudheid hebben de basisverhoudingen van de gulden snede steeds gediend als de belichaming van schoonheid en esthetiek. Zelfs nu nog is deze perfecte verhouding terug te vinden in kunst, architectuur, ontwerpen en elders.

De gulden snede is duidelijk overal aanwezig in de natuur, en dit is de reden waarom wij dit principe toepassen als richtlijn in onze ontwerpen. Dit principe komt voort uit de eenheid in verhoudingen waarbij de relatie tussen de grotere en de kleinere delen gelijk is aan die tussen het grote geheel en het grootste deel. Deze ratio, deze formule, de "PHI" uit de wiskunde, is 1,618. De Fibonacci-serie getallen (en toonhoogten) is op ditzelfde principe gebaseerd, en formuleert de eigenschappen van groeiprocessen zoals ze te vinden zijn in de natuur; bijvoorbeeld in het blad en de bloem. Hieruit komen ook linksom en rechtsom draaiende spiralen voort, in verhoudingen van 8 staat tot 13, of 21 staat tot 34 (alle behorend tot de getal-reeksen van Fibonacci). Wanneer deze getallen met elkaar gedeeld worden is de uitkomst steeds 1,618, ons begrip PHI, oftewel de gulden snede. Al onze glas en porselein producten worden zorgvuldig ontworpen in overeenstemming met deze gulden snede, waardoor elk product aangenaam oogt en energetisch overeenkomt met de stroming van levensenergie.

De Fibonacci Getallen Reeks in de Natuur

De Fibonacci-reeks van getallen is gebaseerd op hetzelfde principe als de gulden snede, en beschrijft de eigenschappen van groeiprocessen die in de natuur gevonden kunnen worden - zoals in de blad en bloem positie van planten. Dit doet zich voor, in bijvoorbeeld, links-als rechtshandige spiralen met een verhouding van 8 tot 13 of 21-34 (alle getallen in de Fibonacci). Bij deling van deze getallen is het resultaat altijd 1.618, een getal dat bekend staat als "Phi" of de gulden snede.

Elke individuele kern in een zonnebloem mand behoort tot een linkshandige en een rechtshandige spiraal. Het opmerkelijke is dat het aantal spiralen (zonder uitzondering!) alleen aangrenzende nummers van de Fibonacci getallenreeks bevat. In zonnebloemen vind je bijvoorbeeld altijd spiraal-combinaties van 21/34, 34/55, 55/89, en in het bijzonder in grote zonnebloemen ook 89/144 kernen. Dit principe geldt ook voor madeliefjes, dennenappels, kool, ananas…..

Fibonacci getallen reeks: 1+ 1= 2,1+2 = 3, 2+3 = 5,3+5= 8,5 +8 = 13 ... 21+ 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144...

Verhouding tussen de twee getallen in de rij van Fibonacci is altijd 1,62. Dit getal staat gelijk aan de Gulden Snede. 34: 21 = 1,62 55: 34 = 1,62 89: 55 = 1,62

De Levensbloem, Oerpatroon van Creatie

De "Bloem des Levens" geldt als een van de krachtigste natuursymbolen uit de heilige geometrie. Ze is een oeroude metafoor voor de verbondenheid van alle leven in het universum. In veel wereldbeschavingen en religies staat deze Levensbloem bekend als symbool van het eeuwige scheppingsproces; ze wordt voornamelijk toegepast voor het vitaliseren en harmonieus stabiliseren van voedingsmiddelen en vloeistoffen.

De Levensbloem bestaat uit een veelheid van elkaar overlappende cirkels, waarvan het beginpunt de cirkel in het centrum is. Deze cirkel staat voor een oervorm, een geometrische structuur die aangeeft dat in oorsprong alle leven uit een enkele bron voortkomt. Het sleutelwoord is celdeling.

Celdeling blijft doorgaan totdat een schepsel de juiste harmonieuze vorm heeft bereikt. Omdat dit symbool toegepast wordt in onze producten komt het water in deze kannen en glazen weer tot de "oorspronkelijke code", mede door de invloed van de Levensbloem.

Als het water qua structuur eenmaal weer symmetrisch gerangschikt is hebben de waterkristallen de vorm van een regelmatige zeshoek. En dezelfde originele, hexagone vorm vinden we terug in de Bloem des Levens!

Je kunt voor jezelf intuïtief de juiste Bloem des Levens kiezen - of misschien kan de volgende informatie je helpen.

Goud (24 karaats goud)
Deze variatie met echt goud is het meest populair over de hele wereld. Goud staat bekend om zijn energieke kracht. Dat is de reden waarom deze bloem het vitaliseerde water verrijkt met levenskracht energie.

flower of life happy

Happy
Naar de regenboog kijken maakt ons blij. Regenboogkleuren hebben een positieve invloed op ons omdat elke boog trilt met een eigen weerklank. Dat is de reden waarom deze bloem het water verrijkt met optimisme, en een positieve houding ten opzichte van de wereld en onszelf.

flower of life wit

Wit

De witte kleur staat bekend om zijn zuiverheid. Het wordt geassocieerd met het goede, met eerlijkheid, begin, onschuld en perfectie. Deze bloem zal u helpen uw perceptie te verbreden. Ook zorgt het ervoor dat je je meer open stelt voor nieuwe kansen en suggesties.

flower of life platina

Platina

Er zitten slechts 0,005 platina-deeltjes per miljoen in de aardkorst. Omdat het dus een uiterst zeldzame metaal op onze planeet is, kunnen mensen die het bezitten erg trots zijn. Dat is de reden waarom deze bloem goed is voor het versterken van het zelfvertrouwen en liefde voor onszelf.

Reinigen/Schoonmaken Nature's Design producten.

Glaswerk kun je het best met de hand reinigen, met een zacht en ecologisch schoonmaakproduct, of citroen-zuur (zoals water met citroensap) om vlekken te verwijderen. Vermijd agressief schoonmaakmiddel.

De symbolen van de Levens-bloem op de bodem blijven effectief als ze zorgvuldig onderhouden worden. Producten zonder de symbolen van de Levensbloem zijn geschikt voor de vaatwasser.