In Contact met Water Frank Silvis

Frank Silvis
9789493071513
9789493071513
    Verzending: binnen 1-3 werkdagen
In winkelmandje
  • Beschrijving
  • Meer info

In Contact met Water Frank Silvis. Autobiografie van een Wateringenieur.

Frank Silvis is zijn hele leven al bezig met water. Na zijn ingenieursstudie Civiele Techniek in Delft zag hij allerlei soorten water in technische en managementfuncties.

Bij Grondmechanica Delft werkte hij met grondwater, zeewater en rivierwater. Bij BDG in Zwolle met koelwater, bluswater en afvalwater. En tenslotte als regiodirecteur bij Vitens met het voor de gezondheid van de mens zo belangrijke drinkwater.

Daar begon hij zich af te vragen hoe vitaal en zuiver ons drinkwater eigenlijk is. Want naast de bekende fysische en chemische eigenschappen blijkt water namelijk ook te beschikken over energetische eigenschappen.

Dat bracht hem op het spoor van allerlei bekende (en minder bekende) waterpioniers waaronder Viktor Schauberger en Masuro Emoto. Met behulp van de radiësthesie begon hij zelf water te onderzoeken en kwam pas gaandeweg echt ‘in contact met water’. Dat was het begin van een inspirerende zoektocht naar zijn eigen bestemming met tal van synchroniciteiten.

Sinds 2011 heeft Frank zijn eigen adviesbureau Vortex Vitalis op het gebied van water en radiësthesie. Meer over Frank op zijn website.

Recensie van Monique Molenaar (Nieuw Perspectief)

Frank Silvis – In contact met water, autobiografie van een wateringenieur

In dit inspirerende boek vertelt Frank Silvis op soms humoristische wijze hoe hij zich heeft ontwikkeld van wateringenieur tot wateradviseur en van manager tot radiësthesist. Dat Frank deze switch heeft kunnen maken was een proces van jaren en een combinatie van zijn brede interesse voor water, zijn hoge sensitiviteit en zijn groeiende belangstelling voor filosofie en spiritualiteit.

Van wateringenieur tot wichelroedeloper

‘In contact met water’ is opgedeeld in drie delen: Het begin, Op reis en De Bestemming. Het eerste deel gaat over zijn jeugd, zijn ingenieursstudie, huwelijk, geboorte van de kinderen, eerste banen, het overlijden van zijn vrouw en het maken van een nieuwe start. Het verhaalt over zijn positie in het ouderlijk gezin, de invloed van zijn vader en de rol die het geloof heeft gespeeld.

In het tweede deel, vlak na de eeuwwisseling, is Frank regiodirecteur van het waterbedrijf Vitens, eerst in Friesland en later in Overijssel. Tijdens deze periode begint hij zich steeds vaker af te vragen hoe vitaal en zuiver ons drinkwater eigenlijk is. Hij ontdekt zijn gave om de vitaliteit van het water door middel van pendelen te kunnen meten. Ook verdiept hij zich steeds verder in de radiësthesie, het meten en neutraliseren van straling. Door dit alles gaat er een wereld voor hem open en besluit hij in 2011 tot de oprichting van zijn eigen advies –en zuiveringspraktijk Vortex Vitalis.

In deel drie De Bestemming komt Frank op steeds meer diverse manieren ‘in contact met water’ en maken we uitgebreid kennis met zijn werkzaamheden vanuit Vortex Vitalis. Hij beschrijft heel boeiend een aantal cases uit zijn praktijk waarbij door zijn advies de vitaliteit van water en producten en de harmonie in de energie van gebouwen toenam met alle positieve gevolgen van dien.

Vitaliteit van water

Het boek ‘in contact met water’ geeft een andere kijk op water dan we gewoon zijn. Het laat zien dat bij het bepalen van de kwaliteit van water naast de fysische, biologische en chemische eigenschappen ook de vitaliteit een belangrijke rol speelt, want schoon water is nog geen vitaal water. Het laat ook zien dat die vitaliteit kan worden gemeten en kan worden verbeterd en welke impact dat heeft op onze leefomgeving. Het is een prettig geschreven boek dat leest als een trein.

UIT HET BOEK:

Wat beweegt een mens om een boek over het eigen leven te schrijven? Voor mij kwamen er op zeker ogenblik vier ontwikkelingen bij elkaar, die leidden tot de beslissing een waar gebeurd verhaal over mijn eigen leven schrijven. Een verhaal dat ik giet in de vorm van een autobiografie van een water-ingenieur, die chronologisch stap voor stap laat zien hoe die levensgang en -ontwikkeling is gegaan. Deze vier ontwikkelingen zijn:

Carrière-switch
Mijn loopbaan nam op mijn 52e een heel bijzondere wending: na meer dan 25 jaar werken in technische waterberoepen bij drie verschillende bedrijven ontdekte ik een nieuwe dimensie van water. Water bleek niet alleen fysisch/chemisch en microbiologische kanten te hebben, maar ook energetische. Deze energetische eigenschappen van drinkwater bleken te meten te zijn. Werkend bij drinkwaterbedrijf Vitens vroeg ik me af: hoe vitaal en zuiver is ons drinkwater eigenlijk? Dat was het startpunt van een boeiende ontdekkingstocht naar de andere kant van water.

Inspiratie bieden
Diverse keren deed ik mee aan georganiseerde landschapswandelingen, waarbij we gestimuleerd werden om op nieuwe manieren waar te nemen. Om als het ware extra zintuigen aan te spreken om de omgeving te kunnen ervaren. Als we dan aan het einde van zo’n wandeling of studiereis onze ervaringen deelden, hadden we telkens mooie gesprekken. Dan kreeg ik te horen; wat boeiend, wat je zegt. Waarom deel je niet meer van die kennis? Waarom schrijf je geen boek? Dan kunnen veel meer mensen hier kennis van nemen. Wat je bijdraagt, inspireert namelijk.

Persoonlijk ontwikkelen
Ik ben dol op het doen van cursussen en hou van het lezen van fysieke boeken. Eigenlijk ben ik altijd een beetje blijven studeren. In het begin van mijn loopbaan waren het vooral technische boeken, na verloop van tijd kwamen daar managementboeken bij. Maar dat bleek niet genoeg om mijn honger naar weten te stillen. Daarna kwamen de filosofische en spirituele boeken erbij. Hoe maak ik zin in mijn leven en welke bijdrage mag ik in de wereld leveren in handelen of zijn? Graag maak ik u in dit boek ook deelgenoot van mijn spirituele zoektocht ‘tot lering ende vermaak’.

Een bijzonder vakgebied toelichten
Als vierde reden voor het schrijven van dit boek heb ik de behoefte om het niet alledaagse vakgebied waarin ik nu werk, goed onderbouwd voor het voetlicht te brengen. Dat vakgebied is de radiësthesie, het gewaarworden van straling. Dat vraagt wat voorbereiding, wat gewenning aan het onderwerp door het lezen van de korte verhalen in dit boek. Maar de oogst is groot. Alles stroomt en alles straalt. Hoe meer wijzelf gaan stralen als medescheppers, hoe mooier wij onze wereld maken.

Met name dit laatste maakt het boek van Frank Silvis uiterst bijzonder en waardevol. Silvis komt letterlijk in contact met de energie van de natuur. De ongerepte natuur is vol van bewustzijnseenheden die in volmaakte symbiose leven met die natuur. Het gaat hierbij om het geziene en ongeziene aspect van water, en over al het leven dat van schoon, zuiver en hoog-energetisch water afhankelijk is voor een leven in perfecte harmonie.

De bewustzijnseenheden die Silvis hier bedoelt zijn waterwezens, nimfen en elfen. Zij beschermen de natuur en herstellen evenwicht waar mogelijk. Door toenemende vervuiling, industrialisering en een totaal onbegrip en disrespect voor de natuur zijn in de loop der jaren veel natuurwezens verdwenen. De onbalans neemt daardoor nog verder toe, de schoonheid neemt af. De natuur wordt ziek als het water sterft. Als het water sterft worden wij ziek.

Silvis bleek in eerste instantie niet in staat om in de harde wereld van de ingenieurswetenschappen zijn nieuw verkregen inzichten in een betere waterbehandeling te introduceren. Pas na zijn vertrek uit die wereld, eenmaal voor zichzelf begonnen, wist hij steeds meer voormalig collega’s voor zijn inzichten te interesseren. Hoe water weer zijn hoge frequentie is terug te geven. Het betreft oude kennis van grote ‘natuur’kundigen als Viktor Schauberger. Gelukkig beginnen op dit moment meer en meer waterschappen en waterbedrijven met zijn kennis te werken.